Allgemeines Künstler-Lexikon

autor textu: Jan Baleka
rok vydání: 1996
typ dokumentu: encyklopedie/slovník
díl, svazek: 14
jazyk: německý

poznámka:
Založeno dle Bibliografie Jan Baleka – 90626 – bez uvedení konkrétních hesel