Allgemeines Künstler-Lexikon

autor textu: Jan Baleka
rok vydání: 1997
typ dokumentu: encyklopedie/slovník
díl, svazek: 17
jazyk: německý

poznámka:
Založeno dle Bibliografie Jan Baleka – 90626 – bez uvedení konkrétních hesel