Allgemeines Künstler-Lexikon

autor textu: Jan Baleka
rok vydání: 2001
typ dokumentu: encyklopedie/slovník
jazyk: německý

poznámka:
Založeno dle Bibliografie Jan Baleka – 90626 – bez uvedení konkrétních hesel