Pavučinové vlasy

autor: Libuše Kaplanová
rok: 1962
typ dokumentu: kresba
rozměry: 295 x 210