Památník dešťů-Utopeia

autor: Dana Puchnarová
rok: 1973
typ dokumentu: kresba
rozměry: 210 x 297

poznámka:
chybí reprodukce!