Danica Dakić: Role-Taking, Role-Making

rok vydání: 2010
vydavatel: Generali Foundation
typ dokumentu: tisková zpráva
počet stran: 3 listy
jazyk: německý
rozměry: 297 x 210