Ufo a diabolský trojúholník

autor: Július Koller
rok: 1976
typ dokumentu: kresba
rozměry: 500 x 500

poznámka:
chybí reprodukce!