Samovary samopaly

instituce, obec
Nakladatelství Svazu přátel SSSR, Praha