Dievča s dlhými vlasmi

autor: Ján Mudroch
rok: 1945
typ dokumentu: kresba
rozměry: 395 x 304 cm