Na brehu rieky Poprad

autor: Ladislav Medňanský (Mednyánszky)
rok: 1885
typ dokumentu: obraz
rozměry: 27 x 35,5 cm