Na soutěži muzeí bodovala publikace o Václavu Boštíkovi a Museum fara Křenov

autor textu: Anna Vančová
rok vydání: 2014/05/27
typ dokumentu: www
jazyk: český
web: Na soutěži muzeí bodovala publikace o Václavu Boštíkovi

poznámka:
Stejný text vyšel i 22.5. 2014, původně na www: pardubickenovinky.cz a 26.5. 2014 - krajskelisty.cz

-

Na XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 byl Pardubický kraj úspěšný. V kategorii Muzejní publikace získalo 3. místo Regionální muzeum v Litomyšli za publikaci Václav Boštík. V kategorii Muzejní počin roku pak obdrželo zvláštní ocenění Museum fara Křenov. Vyhlášení soutěže se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, která poblahopřála oceněným na slavnostním vyhlášení v Praze.

Knihu o uznávaném malíři Václavu Boštíkovi vydalo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Nakladatelstvím Arbor vitae. Autoři Martin Boštík, Stanislav Vosyka a Jaromír Zemina ji připravili ke stému výročí malířova narození. Vedle pochvalných recenzí a zmínek v tisku se této knize dostalo dalšího ocenění také tím, že postoupila do užšího výběru v soutěži o Nejkrásnější knihu roku 2013, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR.

„Těší mě, že žijeme v kraji, který byl inspirací pro mnoho významných malířů v naší historii. Václav Boštík mezi ně jistě patří. A proto mé poděkování regionálnímu muzeu a jeho historikovi Martinu Boštíkovi, který je spoluautorem tak krásné publikace,“ poděkovala při vyhlášení výsledků Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

Museum fara Křenov je soukromým subjektem. Jeho majitel Petr Koudelka připomněl významnou podporu a podíl Pardubického kraje na jeho vzniku: „Mimo odbornou pomoc z oddělení kultury a památkové péče jsme obdrželi od roku 2008 do roku 2014 dotace z grantových programů kultury ve výši 610 tisíc korun.“ Předmětem této kategorie byly takové aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky a zvláště významné obohacení sbírek.

„Jsem potěšena, že v tak silné konkurenci bylo nejvýše oceněno soukromé muzeum v našem kraji, které svým jedinečným zaměřením přibližuje a rozšiřuje povědomí o části historie naší společnosti,“ uvedla při gratulaci náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Barokní fara v Křenově byla postavena v roce 1732, od roku 2007 byla budova a spolu s interiéry restaurována a je využívána jako muzeum a stylový hostinec.

Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje každoročně soutěž ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Ve XII. ročníku soutěžilo 90 projektů muzeí a galerií z celé České republiky.