Nad korisťou

autor: Arnold Weisz
rok: 1940
typ dokumentu: obraz
rozměry: 21,7 x 28,5 cm