Dobytčí trh na Heľpe

autor: Gustáv Mallý
rok: 1934
typ dokumentu: obraz
rozměry: 98 x 120 cm