Dámska spoločnosť

autor: Janko Alexy
rok: 1938
typ dokumentu: obraz
rozměry: 67 x 98 cm