Scylla

autor: Viera Kraicová
rok: 1968
typ dokumentu: obraz
rozměry: 30 x 21 cm