Dieťa v modrej čiapke

autor: Viera Kraicová
rok: 1974
typ dokumentu: obraz
rozměry: 40 x 30 cm