Dievča v modrej čiapke

autor: Edita Spannerová
rok: 1969
typ dokumentu: obraz
rozměry: 47 x 33 cm