Dievča s púpavou

autor: Edita Spannerová
rok: 1947
typ dokumentu: obraz
rozměry: 39 x 29 cm