Dekoratívna plastika z cyklu Klíčenie

autor: Mária Bartuszová
rok: 1977
typ dokumentu: socha
rozměry: 11 x 24 cm