Pečiatková kresba

autor: Igor Kalný
rok: 1980-1983
typ dokumentu: obraz
rozměry: 70 x 50 cm