Denník II.

autor: Vladimír Popovič
rok: 1969
typ dokumentu: obraz
rozměry: 97 x 97 cm