Abstraktná kompozícia

autor: Ladislav Čemický
rok: 1938
typ dokumentu: obraz
rozměry: 30 x 33 cm