Dievčatko

autor: Ladislav Čemický
rok: 1946
typ dokumentu: obraz
rozměry: 567 x 430