Dievčatko

autor: Ladislav Čemický
rok: 1934
typ dokumentu: kresba
rozměry: 470 x 310