Baladická krajina

autor: Jozef Fabini
rok: 1969
typ dokumentu: obraz
rozměry: 60 x 74 cm