Umelcov rodný dom

autor: Konštantín Kövári Kačmarik
rok: 1911-1912
typ dokumentu: obraz
rozměry: 50 x 72 cm