Parížanka I.

autor: Konštantín Kövári Kačmarik
rok: nedatováno
typ dokumentu: obraz
rozměry: 16 x 20 cm