Dáma v červenom

autor: József Rippl-Rónai
rok: 1898
typ dokumentu: obraz
rozměry: 230 x 125 cm