Umelcova matka pri vyšívaní

autor: József Rippl-Rónai
rok: 1897
typ dokumentu: obraz
rozměry: 47 x 62 cm