Park v noci

autor: József Rippl-Rónai
rok: 1892-1895
typ dokumentu: obraz
rozměry: 38 x 46 cm