Banská Bystrica - Horná ulica

autor: Július Flaché
rok: 1950-1955
typ dokumentu: obraz
rozměry: 54 x 44 cm