Park v Banskej Bystrici

autor: Július Flaché
rok: 1960
typ dokumentu: obraz
rozměry: 75 x 55 cm