Dievča s kvetom

autor: Dezider Milly
rok: 1960
typ dokumentu: obraz
rozměry: 43 x 60 cm