Dievčatko v klobúku

autor: Viktor Belányi
rok: 1920-1935
typ dokumentu: obraz
rozměry: 50 x 40 cm