Akcia pri Lefantovciach

autor: Elena Lazinovská
rok: 1974
typ dokumentu: obraz
rozměry: 100 x 60 cm