Almužna (štúdia k obrazu Chudobní)

autor: Jozef Hanula
rok: 1894
typ dokumentu: obraz
rozměry: 98 x 134 cm