Dedinské dievča v čiernej šatke

autor: Jozef Ilečko
rok: 1940-1949
typ dokumentu: obraz
rozměry: 60 x 41 cm