Partizáni v noci

autor: Gustav Gerö
rok: 1960-1970
typ dokumentu: obraz
rozměry: 30 x 24 cm