Dievča so zdvihnutými rukami

autor: Rudolf Uher
rok: 1942-1948
typ dokumentu: kresba
rozměry: 218 x 297