Andrej Smolák: Obrazy

instituce, obec
Západoslovenské tlačiarne, n.p., Bratislava (Bratislava)