Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia

osoba, narození
Adamčiak Milan 16. 12. 1946
Bartoš Peter 29. 4. 1938
Bartusz Juraj 23. 10. 1933
Cyprich Robert 13. 9. 1951
Kern Michal 1. 5. 1938
Koller Július 28. 5. 1939
Mlynárčik Alex 14. 10. 1934
Popovič Vladimír 27. 11. 1939
Tóth (Monogramista T.D) Dezider 13. 3. 1947
Želibská Shejbalová Jana 3. 5. 1941