Dobré otázky i dobré odpovědi?

autor textu: Jiří Hůla
strana: 16-16
rok vydání: 1994
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 1
počet reprodukcí: 1 čb
jazyk: český
nadřazený dokument: Denní telegraf,

poznámka:
-
V pražské Artotéce (Opatov, Šmidkeho 1753) vystavuje Marie Blabolilová (1948) dvě desítky grafik vytvořených v posledních dvou letech. Náměty jsou obyčejné - příroda a předměty vyrobené člověkem - zvláštní je způsob zpracování, technika čárového leptu dovedená do jedinečné podoby. Malířka téměř nekreslí plynulé linie, tvary a objemy vymezuje měkkými, od ruky vedenými čarami. Základem kompozice je většinou síť dvou směrů, protínajících se linek, které rozdělují a popisují plochu kresby. V posledních listech jsou směry kolmé. V každé síti (mapa, střih na šaty, tapeta, praskliny na zdi) je obsažené nevídané množství možností, stačí je vybrat. Vzdáleně to připomíná vyjádření obrazu v číselné podobě, ale dílo Marie Blabolilové není vybudováno na logických základech. Grafička intuitivně chápe, že ke každému bodu patří i jeho okolí. Země je, stejně jako buňka ochrannou blanou, obklopena slupkou atmosféry. Žádná hranice není pevná, každá je z obou stran průchozí, vše živé vyzařuje do prostoru, věci stvořené člověkem jsou obkroužené aurou.
V roce 1983 malířka natřela dvě žárovky bílým latexem a přiložila je k sobě. Zaujalo ji, že se skleněné útvary nedotýkají v jediném místě, ale v celé křivce složené z nekonečného množství bodů. Dnes stejně zobrazuje rotační vázy. Váza je forma a obsah, metafora pomíjivosti, obraz lidské duality, smrtelného těla a věčné duše. Marii Blabolilovou nezajímají hluboké myšlenky, ale pocity. Stále se učí se v přírodě, má ráda náladu, hru světla a stínů, změnu. Potřebuje se vyjadřovat co nejjednodušeji. Říká, že by nejraději zapomněla na odborné školení, na to, co se naučila na Akademii výtvarných umění. Váží si naivistů a amatérů, milovníků, pro které umění není povoláním. Amatéři často přicházejí na zajímavé věci, na pozoruhodné objevy. Rozdíl mezi amatérem a profesionálem je v tom, že profesionál ví, co dělá, co chce, co nemůže neudělat. Nové práce Marie Blabolilové už léta překvapují. Co znamenají k sobě přitisknuté vázy, antické sloupy, číše a konvice, bílé hračky, poličky knih? Dobré otázky jsou důležitější než špatné odpovědi.