Pár slov úvodem / A few words by way of introduction

autor textu: Pavel Zatloukal
strana: 8-9
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 2
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art,