death

autor textu: John Peter Berger, John Goto, Ivan Gaskell
rok vydání: 1988
vydavatel: Cambridge Darkroom Gallery, Kettle's Yard Gallery
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: 27, (1), obálka
jazyk: anglický