Pětkrát o Josefu Lieslerovi. Úvodní slova při zahájení výstav v letech 1961 - 1965

autor publikace: Pavel Režný
rok vydání: 1966
typ dokumentu: soupis grafik
počet stran: 23, (1)
jazyk: český
rozměry: 192 x 200