Papír a kniha / Paper and Book

autor textu: Jiří Hynek Kocman, Jiří Valoch
rok vydání: 2000
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (12) + (8) vložených
počet reprodukcí: 9 b, 10 čb
jazyk: anglický
rozměry: 297 x 210