Adolf Lachman: Obrazy, kresby, objekty / Paintings, drawings, objects

strana: 0-0
rok vydání: 2006
typ dokumentu: pozvánka autorská
počet stran: (2)
počet reprodukcí: 1 b
jazyk: anglický
rozměry: 210 x 94