Alén Diviš: Kresby

autor textu: Jiří Hůla
strana: 6-0
rok vydání: 2000
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Lidové noviny,

poznámka:
Minirecenze
-
Sté výročí narození Aléna Diviše (26.4.1900 - 15.11.1956) připomíná (do 30. dubna) Galerie Šternberk ve Šternberku na Moravě výstavou malířových kreseb. Soubor biblických kreseb z první poloviny 50. let přesně zapadá do koncepce výstavní síně zaměřené především na duchovní témata.
Příběhy Starého zákona byly pro malíře podnětem k vyjádření nejen čistě osobních, ale i obecně
lidských citů a pocitů - strachu, lásky, naděje, víry. Jedinečný je obsah i forma prací zbavená jakékoli
vyumělkovanosti. V členitém a přitom intimním prostředí vstupují uvážlivě vybraná díla do nových formálních vztahů a obsahových souvislostí, v novém kontextu se naplňují novými významy.
Zájem o práci Aléna Diviše narůstá, 12. dubna pořádá Galerie Šternberk odbornou besedu o malířově životě a díle. Škoda, že tak významné jubileum zřejmě nebude důstojně připomenuté i v Praze.
původní text, v LN kráceno