Nádoba je přenosným místem, místo je nepohyblivou nádobou

autor: Tomáš Hlavina
strana: 0-0
rok: 1999
typ dokumentu: dílo
rozměry: 210 x 208 cm