Andrea Tachezyová: Kresby, Pastely a Kombinovaná Technika / Drawings, Pastels and Mixed Media

strana: 0-0
rok vydání: nedatováno
typ dokumentu: pozvánka autorská
počet stran: (2)
jazyk: anglický
rozměry: 88 x 210